Послідовники ХШФ

Послідовники ХШФ

У 2000 — 2010-х роках низка молодих українських художників використовували естетику харківської школи як трамплін для своїх художніх пошуків, водночас продовжуючи й розвиваючи її життя і здобутки у всеукраїнському мистецькому контексті. На цій сторінці наведені портфоліо найбільш активних авторів — і цей список аж ніяк не є вичерпним — чиї роботи можливо інтерпретувати як подальше розповсюдження ідей ХШФ у сучасній Україні.
View artist profile