Белла Логачова


Белла Логачова
  • Home Exercises 2011-2012

Белла‌ ‌Логачова‌ ‌(нар.‌ ‌1973)‌ ‌використовує графіку,‌ ‌відео,‌ ‌фотографію‌ ‌та‌ ‌інші‌ ‌засоби‌ ‌вираження‌.‌ ‌Вона‌ ‌була‌ ‌учасницею‌ ‌групи‌ ‌молодих‌ ‌художників-нонконформістів‌ ‌ ‌SOSka‌ Lab ‌у‌ 2000-х.‌ ‌Зараз‌ ‌вона‌ ‌є викладач‌кою ‌Харківської‌ ‌академії‌ ‌дизайну і мистецтв.‌ ‌Студенткою‌‌ Логачова‌ ‌відвідувала‌ ‌клас‌ ‌фотографії‌ ‌Олександра‌ ‌Супруна‌ ‌(фотографа ‌групи‌ ‌"Время"),‌ що ‌пояснює‌‌ ‌використання‌ ‌нею ‌властивих ‌Харківській ‌школі технік.
 
© Белла Логачова. 2015
 
Домашні‌ ‌вправи‌ ‌Логачової‌ ‌(20112012)‌ ‌‌ ‌це‌ ‌артбук,‌ ‌в‌ ‌якому‌ ‌ретушовані‌ ‌аналогові‌ ‌та‌ цифрові‌ ‌фотографії‌ ‌розташовано‌ ‌на‌ ‌нотних сторінках‌‌ ‌("'Фортепіанні‌ ‌вправи' Шмітта‌ ‌початку‌ ‌20‌ ‌століття,‌ ‌знайдені‌ ‌на‌ ‌ринку‌ ‌букіністів‌ ‌у‌ ‌Харкові",‌ ‌як‌ ‌з‌ ‌гордістю‌ ‌сказано‌ ‌в авторській анотації‌).‌ ‌Рукописні‌ ‌коментарі‌ ‌містять‌ ‌поради‌ ‌щодо‌ повсякденної‌ ‌домашньої‌ ‌гімнастики‌ ‌у ‌порівнянні‌ ‌з‌ ‌ранковими‌ ‌обрядами‌ ‌радянських‌ ‌юних‌ ‌піонерів.‌ Мисткиня‌ ‌визначає‌ ‌концепцію‌ ‌проєкту‌ ‌як‌ ‌"вторгнення‌ ‌зовнішнього‌ ‌світу‌ ‌в‌ ‌інтимний‌ ‌простір‌ ‌двох‌ молодих‌ ‌людей".‌ Ця‌ ‌робота‌ ‌є‌ ‌ще‌ ‌одним‌ ‌прикладом‌ ‌оголеного‌ ‌автопортрету‌ ‌як‌ ‌способу‌ ‌розповісти‌ ‌особисту‌ ‌історію ‌в‌ ‌харківській‌ ‌фотографії.‌